کنسرت ماکان بند تمدید شد.

کنسرت ماکان بند تمدید شد.

بعد از استقبال کم نظیر طرفداران این گروه برای کنسرت 10 آذر که بلیط های آن در کمتر از دو ساعت به پایان رسید

گروه آوازی نو کنسرت این گروه را در محل نمایشگاه برج میلاد برای 4 سانس تمدید کرد.

زمان بلیط فروشی این کنسرت برای 11 و 12 آذر ساعت 16 روز 4 آذر میباشد.

میتوانید بلیط های آن را از سایت IranConcert.Com تهیه نمایید.

کنسرت ماکان بند

00